I'm Bane. 19

Tomasino

Manila, Philippines

soon-to-be CPA :)

iglovequotes:

Daily dose of love quotes here

Dear Bi  πŸ‘¨ πŸ’‘ 😍

iglovequotes:

Daily dose of love quotes here

Dear Bi πŸ‘¨ πŸ’‘ 😍

Notes
1158
Posted
22 hours ago
Finally! πŸ‘Š πŸ‘†

Finally! πŸ‘Š πŸ‘†

Posted
22 hours ago
Because I`m a Chinese. Chus! Ambisyosa. HAHA!

Because I`m a Chinese. Chus! Ambisyosa. HAHA!

Posted
22 hours ago
Now reading :”)

Now reading :”)

Posted
2 weeks ago
LSS 🎀🎢

LSS 🎀🎢

Posted
3 weeks ago
Finally! Nakahanap na ako ng pwedeng nakawan ng bike. HAHAHAHA! (at Villa de Primarosa)

Finally! Nakahanap na ako ng pwedeng nakawan ng bike. HAHAHAHA! (at Villa de Primarosa)

Posted
4 weeks ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter