I'm Bane. 19

Tomasino

Manila, Philippines

soon-to-be CPA :)

Forever pacute. HAHAHA! (at Banayoyo, Ilocos Sur)

Forever pacute. HAHAHA! (at Banayoyo, Ilocos Sur)

Posted
1 week ago
Mangga Session #tbt (at Banayoyo, Ilocos Sur)

Mangga Session #tbt (at Banayoyo, Ilocos Sur)

Posted
1 week ago

"Because I’m happy…" (at Banayoyo, Ilocos Sur)

Posted
1 week ago
Why so pogi? HAHAHA!

Why so pogi? HAHAHA!

Posted
1 week ago
Hi Sweetcorn @missayeah! Sana palagi tayo ganito kasaya. :”) (c) @gelicaviola

Hi Sweetcorn @missayeah! Sana palagi tayo ganito kasaya. :”) (c) @gelicaviola

Posted
3 weeks ago
Summer na po ulit, tara OJT! HAHA! :D  (at SSS Bacoor)

Summer na po ulit, tara OJT! HAHA! :D (at SSS Bacoor)

Posted
3 weeks ago
📚✏📃 (at Miguel De Benavides Library)

📚✏📃 (at Miguel De Benavides Library)

Posted
3 weeks ago

Di ako makaget over. Benta. HAHA! 😆😆😆😆 @gdlmrda

Posted
3 weeks ago
Kapatid ko po. Mehehe! ✌✌✌✌

Kapatid ko po. Mehehe! ✌✌✌✌

Posted
3 weeks ago
Happy girls are the prettiest. :”) (at Robinsons Place Imus)

Happy girls are the prettiest. :”) (at Robinsons Place Imus)

Posted
3 weeks ago
UScoop 🍴🍧 (at University Scoop)

UScoop 🍴🍧 (at University Scoop)

Posted
4 weeks ago
Dahil sa ngayon lang ang exam na hindi mo ako sinamahan maglib. Haha! Tbt na lang. Hi @abbycdefghijoy @ybbba. Halatang gorang pa natin dati. :)

Dahil sa ngayon lang ang exam na hindi mo ako sinamahan maglib. Haha! Tbt na lang. Hi @abbycdefghijoy @ybbba. Halatang gorang pa natin dati. :)

Posted
4 weeks ago
Someone you can always lean on ✔ 😳

Someone you can always lean on ✔ 😳

Posted
1 month ago
Walkathon with my stress reliever/pag-ibig and Kim a.k.a. Elsa daw :P 🏃🏃🏃 (at Barcelona 3)

Walkathon with my stress reliever/pag-ibig and Kim a.k.a. Elsa daw :P 🏃🏃🏃 (at Barcelona 3)

Posted
1 month ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter